ს∴დ∴ხ∴ს∴

T∴T∴G∴O∴ G∴A∴O∴T∴U∴

ს ჻ ლ ჻ მეფე დავით აღმაშენებელი

დაფუძნებულია 2013 წელს, ქ. თბილისი შემოუერთდა საქართველოს დიად ლოჟას 2015 წლის მარტიდან, მიენიჭა ნომერი 1 მუშაობს უძველესი და მიღებული შოტლანდიური წესდებით.

ს ჻ ლ ჻ წმინდა თამარ მეფე / გიორგი V ბრწყინვალე

დაფუძნდა 2015 წელს ქ. თბილისი, მიენიჭა ნომერი 2 მუშაობს უძველესი და მიღებული შოტლანდიური წესდებით.

ს ჻ ლ ჻ მეფე სოლომონი

დაფუძნდა 2016 წელს ქ. ქუთაისი მიენიჭა ნომერი 4 მუშაობს უძველესი და მიღებული შოტლანდიური წესდებით.

ს ჻ ლ ჻ იოანე პეტრიწი

ქ. თბილისი, მიენიჭა ნომერი 5 მუშაობს ინგლისურ ენაზე, უძველესი და მიღებული შოტლანდიური წესდებით.

ს ჻ ლ ჻ ა.ს. გრიბოედოვი

ქ. მცხეთა, მიენიჭა ნომერი 6.

ს ჻ ლ ჻ გრიგოლ I ბაგრატიონი

ქ. რუსთავი, მიენიჭა ნომერი 7.

ს ჻ ლ ჻ ამადეუს მოცარტი

ქ. ბათუმი, მიენიჭა ნომერი 8.

ს ჻ ლ ჻ აკაცია

დაფუძნებულია 2017 წელს, ქ. თბილისი საქართველოს დიადი ლოჟის ორი სიმბოლური ლოჟის - „წმინდა თამარ მეფე“ და „გიორგი V ბრწყინვალე“ გაერთიანების შემდგომ. მიენიჭა ნომერი 9 მუშაობს უძველესი და მიღებული შოტლანდიური წესდებით.

ს ჻ ლ ჻ ვარდი და ჯვარი

დაფუძნებულია 2017 წელს, ქ. თბილისი საქართველოს დიადი ლოჟის ორი სიმბოლური ლოჟის - „იოანე პეტრიწი“ და „ამადეუს მოცარტის“ გაერთიანების შემდგომ, მიენიჭა ნომერი 10 მუშაობს უძველესი და მიღებული შოტლანდიური წესდებით.

ს ჻ ლ ჻ ან ნური

დაფუძნებულია 2017 წელს, ქ. მარნეული/რუსთავი საქართველოს დიადი ლოჟის ორი სიმბოლური ლოჟის - „ა.ს გრიბოედოვი“ და „გრიგოლ II ბაგრატიონი“ გაერთიანების შემდგომ, მიენიჭა ნომერი 11 მუშაობს უძველესი და მიღებული შოტლანდიური წესდებით.

ს ჻ ლ ჻ ოქროს საწმისი

დაფუძნდა 2020 წელს ქ. ზუგდიდი/თბილისი საქართველოს დიადი ლოჟის რეესტრში, მიენიჭა ნომერი 12, მუშაობს უძველესი და მიღებული შოტლანდიური წესდებით საფრანგეთში, საფრანგეთის დიადი ლოჟის იურისდიქციის ქვეშ არსებული ქართული ლოჟა „პრომეთე“ #558 საპატივცემულოდ.

ს ჻ ლ ჻ პითაგორა

2020 წლის 12 ივნისს რიტუალურად დაინსტალირდა საქართველოში ერთადერთი ლეგიტიმური და სუვერენული მასონთა გაერთიანება - საქართველოს დიადი ლოჟის საფარველ ქვეშ მომუშავე ღირსეული სიმბოლური ლოჟა "პითაგორა"#13, ქ. თბილისის აღმოსავლეთით!